Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji

Reklamacja - uszkodzenie towaru w transporcie

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz poinformować o zaistniałej sytuacji naszą firmę na adres e-mail: biuro@citydecor.pl

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu szkody. Protokół szkody lub jego kopię należy przysłać do naszej firmy na adres e-mail biuro@citydecor.pl lub adres siedziby: Paweł Szydłowski, 20-388 Lublin, Ćmiłów ul. Leśna 24a

Uszkodzony produkt należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji.

Dodatkowo prosimy o wykonanie i wysłanie zdjęć uszkodzonego produktu i opakowania.

Reklamacja z tytułu rękojmi

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) od 25 grudnia 2014 roku konsumentom przysługuje prawo reklamacji z tytułu rękojmi. Prawo to przysługuje w sytuacji gdy zakupiony produkt posiada wadę, a konsument nie wiedział o niej w chwili zawarcia umowy.

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Rekomendujemy skorzystanie
z gotowego formularza (pobierz). Formularz należy pobrać, wypełnić i wysłać na adres e-mail: biuro@citydecor.pl lub adres siedziby: Paweł Szydłowski, 20-388 Lublin, Ćmiłów ul. Leśna 24a.

Najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia, reklamacja zostanie rozpatrzona i konsument zostanie o tym poinformowany.

Więcej informacji w paragrafie §5 regulaminu.

2.Odesłanie produktu
Prosimy nie odsyłać produktu bez uzgodnienia. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się w sprawie dalszych kroków.

Do odsyłanego produktu należy dołączyć wszystkie jego akcesoria oraz kopię faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
Paweł Szydłowski,
20-388 Lublin,
Ćmiłów ul. Leśna 24a

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

Paweł Szydłowski
20-388 Lublin,
Ćmiłów ul. Leśna 24a

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Zwracany towar nie może mieć śladów użytkowania. Nie przyjmujemy zwrotu towarów wykonanych na zamówienie lub konfigurowanych na życzenie konsumenta (montaż ocieplenia, stopek, wycięcie otworów odpływowych, kolory i wykończenia niestandardowe - na zamówienie)